Groep D

Lees de opdrachten en zoek de antwoorden online. Je vindt de juiste website door te klikken op 'Antwoord'.

Kopieer de vragen naar een Word-pagina, waarin je ook de antwoorden typt.
Sla deze pagina op met als titel de naam van je groep.

Succes!

 • Kun je opzoeken wat volgende begrippen in verband met de Verenigde Naties betekenen?
  1. Sanctie
   Antwoord:

  2. Embargo
   Antwoord:

 • Wie is de baas over de Verenigde Naties? Uit welk land komt hij/zij?
  Antwoord:

 • Kun je opzoeken wat volgende politieke begrippen betekenen?
  1. verdrag
   Antwoord:

  2. revolutie
   Antwoord:

 • De Verenigde Naties zijn opgedeeld in verschillende organisaties, die zich allemaal met een apart thema bezig houden. Zoek de naam op van de organisaties die werken aan de volgende thema's:
  1. De voedsel- en landbouworganisatie van de VN die streeft naar een betere landbouw in de wereld, zodat minder mensen honger hebben.
   Antwoord:

  2. De VN-organisatie voor onderwijs, wetenschap en cultuur.
   Antwoord: