Groep B

Lees de opdrachten en zoek de antwoorden online. Je vindt de juiste website door te klikken op 'Antwoord'.

Kopieer de vragen naar een Word-pagina, waarin je ook de antwoorden typt.
Sla deze pagina op met als titel de naam van je groep.

Succes!

 • De Verenigde Naties werden opgericht na de Tweede Wereldoorlog.
  Alle landen wilden een internationale samenwerking starten, om een nieuwe oorlog te voorkomen.
  Ze startten met de VN door middel van een handvest. Kun je opzoeken wat dat betekent, een handvest?
  Antwoord:


 • Noem enkele belangrijke doelen uit dat handvest!
  Antwoord:


 • Kun je opzoeken wat volgende politieke begrippen betekenen?

  1. Communisme
   Antwoord:

  2. Liberalisme
   Antwoord:


 • De Verenigde Naties zijn opgedeeld in verschillende organisaties, die zich allemaal met een apart thema bezig houden. Zoek de naam op van de organisaties die werken aan de volgende thema's:

  1. De VN-organisatie die over de hele wereld werkt aan het oplossen van gezondheidsproblemen.
   Antwoord:

  2. Een bank die leningen geeft aan arme landen om de armoede te bestrijden en om de economie te bevorderen.
   Antwoord: